Задание 7

Здесь выписано несколько польских слов с их переводом на русский язык:
uczennica —ученица
bystry —быстрый
ciocia —тётя
 byłem —я был
 k laść —класть
 brzęknąć —брякнуть
 stępać —ступать
  mąż —муж
  pięć —пять
Дан также следующий текст, в котором выписанные выше слова не встречаются:
   

MĄDRZY BRACIA
 Szeroko rospościerała się po ziemi sława kalifa z Bagdadu, sława jego sprawiedliwości i mądrości. Wybrali się też trzej bracia, aby mu cześć oddać.

W drodze powiedział pierwszy:

—Tutaj szed l wielbłąd  ślepy na jedno oko.  

Drugi dodał:
—Nie miał z przodu dwóch zebow.
A trzeci zakończyl:
—Objuczony byłl z jednej strony miodem, z drugiej ziarnem.
I szli dalej. Potem słyszą: ktoś biegnie za nimi. Oglądają się, to jakiś człowiek.
—Nie widzieliścię, —pyta, —wielb ląda, ktorego kupi lem?
 Człowiek prosi l braci, by mu wskazali, dokąd uciek l niepos luszny wielbląd.

 Задание. Переведите этот текст.